Denne hjemmeside henvender sig primært til mælkeproducenter i Skandinavien.
På de følgende sider vil du kunne finde informationer om vores ROI beregning på investeringer i fuldfoderblandere samt information om fodermanagement programmer og vejeudstyr.


Ryber Consult samarbejder med få udvalgte producenter forhandlere af landbrugsmaskiner herunder særligt fulddoderblanderer i Skandinavien og underviser brugere og forhandlere i anvendelse af maskinerne.

Vejesystem og software

 
Ryber Consult arbejder med installation og geninstallation samt undervisning og træning i brugen af softwareprogrammet FarmManager8 og de nye FarmManager Pro og Business.
Der kan være rapporter som kan være til stor nytte i den taktiske planlægning af bedriftens fodringsmanagement og som vil kunne synliggøre spild og afvigelser som ellers ikke var blevet opdaget. Der kan være rigtig store besparelser at hente ved at opdage afvigelserne i tide.

ROI Selvkørende

Hvis du går med tanker om at anskaffe en selvkørende fuldfoderblander, vil det være en god idé at få lavet en beregning, der kan være med til at synliggøre investeringens værdi og potentiale. 
Beregningen sætter fokus på hvorvidt anskaffelse af en selvkørende fuldfoderblander, vil være rentabel for netop din bedrift.
Beregningen omhandler 5 hovedområder og medtager desuden synergieffekter, fremtidsscenarier, dyrevelfærd og meget andet.

Foderblandere

 
Denne hjemmeside henvender sig primært til mælkeproducenter i Skandinavien.
Her finder du informationer vedrørende optimeringsberegning på investeringer i 
Niels B. Nielsen  | Tlf.: 60654460 | agro@ryber.dk