Omfang


Beregningen varer ca. 3-4 timer og omfatter bl.a. vejning af foder, opmåling af logistikforhold, indtastning af bedriftsdata og gennemgang af resultatet.

Prisen for beregningen er afhængig af flere forskellige faktorer, så kontakt Niels B. Nielsen for yderligere
oplysninger på ryberagro@gmail.com 

Hvor store besparelser går du glip af?

Hvis du går med tanker om at anskaffe en selvkørende fuldfoderblander vil det være en god idé at få lavet en beregning der kan være med til at synliggøre investeringens værdi og potentiale.
Beregningen sætter fokus på, hvorvidt anskaffelse af en selvkørende fuldfoderblander vil være rentabel for netop din bedrift.
Beregningen omhandler 5 hovedområder og medtager desuden synergieffekter, fremtidsscenarier, dyrevelfærd og meget andet.
Denne beregningsmetode har gennem de seneste år været anvendt i en lettere forsimplet udgave. 2016 udgaven er nu videreudviklet og tilpasset så den bærer mere præg af at være en decideret forretningsplan. Metoden har vist sig at være så grundig at den bruges som dokumentation til leasingselskaberne i forbindelse med finansiering.
Beregningsarket er kun en del af processen hvori alle aspekter omkring investeringen undersøges og diskuteres. Beregningen bør udarbejdes i samarbejde med bedriftens ledelse og lægger op til at involvere relevante rådgivere.
 
 BEREGN FORSKELLEN MELLEM DEN NUVÆRENDE LØSNING (TRAKTOR,LÆSSER,BLANDER) OG EN SELVKØRENDE FODERBLANDER
 
 VI OPMÅLER KØREVEJENE OG ALLE ØVRIGE LOGISTIKFORHOLD SAMT VEJNING AF FULDFODERET (VÆGTFYLDE)
 
 DER ER TALRIGE EKSEMPLER FRA FRANKRIG HVOR KONCEPTET: "MAX 8 TIMER PÅ FODERBOREDET" BENYTTES MANGE STEDER.
 
 HVORDAN SER OVERFLADEN UD I DIN ENSILAGESTAK? HVORDAN MINIMERES SPILDET PÅ TØRVARELAGERET?
 
 
Niels B. Nielsen  | Tlf.: 60654460 | agro@ryber.dk